מבצע מסעד3

01.11.2020 - 30.11.2020
מבצע מיוחד מסעדת פסטל ומיטוס
du ₪ 893