מבצע מסעד3

01.03.2021 - 26.03.2021
מבצע מיוחד מסעדת פסטל ומיטוס
du ₪ 979