מבצע מסעד3

06.08.2020 - 31.08.2020
מבצע מיוחד מסעדת פסטל ומיטוס
du ₪ 705