מבצע מסעדה

12.07.2020 - 31.07.2020
מבצע מיוחד מסעדת פסטל ומוזיאון
du ₪ 850